Tietosuojaseloste

laatimispäivä 10.01.2017

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot

Lue tämä tietosuojaseloste ennen kuin käytät lipsandeyes.com verkkokauppaa. Mikäli et hyväksy tietosuojaselosteen jotain kohtaa, sinun ei tule käyttää sivustoa. Antaessasi meille tietosi vahvistaaksesi ostotapahtuman oletamme sinun hyväksyvän sen, että henkilötietonne tallentuu lipsandeyes.com asiakasrekisteriin. Mikäli kysymme henkilötietoja toissijaisiin tarkoituksiin (kuten kilpailuihin), pyydämme joko suoraan suostumusta tai annamme mahdollisuuden kieltäytyä siitä. Sivustolla voidaan esimerkiksi pyytämää asiakasta klikkaamaan rasti ruutuun, mikäli hän suostuu ottamaan vastaan markkinointiviestejä lipsandeyes.com verkkokaupalta.

 

Rekisterinpitäjä

Bluenord Oü | LipsAndEyes.com

Y-tunnus: EE101676935

Rekisterinumero: 12510539

Sähköposti: info@lipsandeyes.com

Puh: +358 44 9763265

Osoite: Kooli 7-7, 10133 Tallinn, Estonia

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ilkka Yrjölä, toimitusjohtaja, Blue Nord Oü

ilkka@bluenord.ee

puh: +358 44 9763265

Rekisterin nimi

LipsAndEyes.com asiakasrekisteri

Henkilö tietojen käsittelyn tarkoitus
lipsandeyes.com -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon ja ylläpitoon, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkokaupan palveluihin ja niiden kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä henkilötietoja kuten:

 • nimi
 • osoite (toimitus ja laskutus)
 • puhelin
 • sähköposti

Lisäksi rekisteriin tallentuu rekisteröidyn asiakkuuden perusteella seuraavia tietoja:

 • asiakkaan tilaushistoria
 • Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset (markkinointiluvat)
 • mahdolliset muut asiakkaan itsestään antamat lisätiedot
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi lipsandeyes.com -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä tietoisesti ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Asiakasta koskevat tiedot saadaan myös evästeiden ja muiden vastaavien tietotekniikoiden kautta.

Muun kuin henkilötietojen keräämisen mahdollisuus sivustolla

Palvelun käytöstä voidaan kerätä seuraavaa tietoa;

 • Käyttökertakohtainen, yksilöllinen istuntotunniste (session id)
 • Käyttäjän koneen IP-osoite ja DNS-osoite
 • Tieto siitä, miltä sivulta palveluumme on tultu
 • Käynnin ajankohta

Yllä luetellut tiedot voivat yksilöidä käyttäjän tietokoneen, mutta eivät käyttäjää itseään. Siksi niistä syntynyt rekisteri ei ole henkilötietolain tarkoittama henkilötietorekisteri. Käyttämällä tätä palvelua, käyttäjä antaa suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen. Näitä tietoja kerätään sekä tilastollisiin tarkoituksiin että palvelun ylläpitämiseksi. Palvelun ylläpitäjä voi julkaista tilastotietoja palvelimensa käytöstä. Yksittäisten käyttäjien koneiden IP-osoitteita tai DNS-osoitteita ei julkaista.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Voit itse estää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista, mutta tämä saattaa vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Mikäli haluat tehdä ostoksia lipsandeyes.com verkkokaupassa, sinun on hyväksyttävä evästeiden käytön.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan ainoastaan rekisteripitäjän ulkopuolelle niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat (esim. kuljetusyhtiö). Verkkokauppa voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Lipsandeyes.com -verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän verkkokauppajärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain tietyt rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja. Sivusto on suojattu SSL-teknologiaan avulla.

Tarkistus oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltäytyä suoramarkkinointimateriaalin vastaanottamisesta.